Tác giả: Phạm Hiền


Mô hình nến - cover

Mô hình nến là một trong những kỹ thuật hành động giá được trader sử dụng để xác nhận điểm vào lệnh. Có rất nhiều mô hình nến trong price action nhưng nói về sự phổ biến, được nhiều trader Read more…


Sai lầm của Price Action Trader

Hiện nay rất nhiều bạn trader thiếu kinh nghiệm, càng giao dịch Price Action thì lại càng thấy rối và cuối cùng phải chuyển qua dùng chỉ báo kỹ thuật. Vậy nên, không phải cứ một phương thức giao dịch Read more…